Đồng phục công sở công ty cổ phần Xây dựng số 1 (COFICO) mẫu 1

Đồng phục công sở công ty cổ phần Xây dựng số 1 (COFICO) mẫu 1